Zapraszamy do udziału w 1-dniowych warsztatach inicjujących działania
Inicjatywy Nowej Inżynierii Wiedzy
21 września 2009 roku

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

 

Prostokąt zaokrąglony: Motywacje

 

1.     Inżynieria wiedzy pozostaje wciąż dziedziną egzotyczną dla analityków i projektantów systemów informatycznych.

2.     Podejście ontologiczne i ontologiczno-regułowe jest w wielu przypadkach bardziej adekwatne dla modelowania rzeczywistości niż klasyczne podejście bazodanowe
lub obiektowe.

3.     Inżynieria ontologii może być równie prosta i intuicyjna jak inżynieria baz danych
poprzez wprowadzenie:

a.     modularności

b.     operatorów algebraicznych (jak w algebrze relacji)

c.      języka KQL (podobnego do SQL-a)

d.     wygodnych i intuicyjnych narzędzi wspomagających.

Prostokąt zaokrąglony: Cele

 

 

 


1.     Stworzenie grupy badawczej (w przyszłości – także ze środowisk nieakademickich)
dla rozwoju metod nowej inżynierii wiedzy.

2.     Propagowanie NKEI wśród potencjalnych użytkowników (przemysł IT, administracja, policja, wojsko, firmy ubezpieczeniowe, sądownictwo, …).

3.     Wspólne aplikowanie o granty krajowe i europejskie.

4.     Poszerzanie i rozwijanie Inicjatywy poprzez organizowanie warsztatów tematycznych poświęconych teorii i praktyce NKEI.

Prostokąt zaokrąglony: Pierwsze kroki

 

 

 


1.     Przemyślenie swojego własnego wkładu w Inicjatywę.

2.     Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Inicjatywie: kmg@eti.pg.gda.pl do dn. 31.08.2009.

3.     Uczestnictwo w 1-dniowych warsztatach inicjujących działania Inicjatywy:

21.09.2009, godz. 9.00, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

wraz z ew. własnym wystąpieniem na temat:
                    „Co
robię i jak mogę włączyć się w działania Inicjatywy”.

 

      (udział w warsztatach jest bezpłatny; organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania)

Prostokąt zaokrąglony: Organizatorzy

 

 


           

Politechnika Gdańska

Wydział ETI

ul. G. Narutowicza 11/12

80-232 Gdańsk

dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG

mgr inż. Piotr Piotrowski

mgr inż. Aleksander Waloszek

dr inż. Wojciech Waloszek

dr inż. Teresa Zawadzka